5% הנחה למזמינים מהאתר

מדיניות אירוח יאלהרנט

דף הבית > מדיניות אירוח יאלהרנט

מדיניות אירוח וחוקי הבית ברשת יאלהרנט

נשמח לארח אתכם!
על מנת שנוכל לספק לכם ולאורחים הבאים אירוח חווייתי ואיכותי, אנו מבקשים להקפיד על כללי האירוח המפורטים במסמך זה.

 • אחריות: במהלך שהותו, הלקוח אחראי בלעדי לשימוש בבית הנופש, על כלל שטחו, סביבתו ומתקניו (בריכה, ברביקיו, טרמפולינה ככל וקיימים בנכס). הלקוח יישא בעצמו בכל האחריות הנובעת כתוצאה מהשימוש בהם. בנוסף, האורח יישא באחריות הבלעדית לכל נזק שיגרם לנכס, סביבתו ומתקניו כתוצאה משימוש לא סביר. על האורח להקפיד על כללי זהירות ולהשגיח על ילדים קטנים בכל עת.
 • בריכה/ ג׳קוזי בנכסים בהם קיימים:
  • השימוש בבריכות וג'קוזים הינו באחריות האורח בלבד.
  • אין לאפשר לילדים לשהות באזור הבריכה לבדם. כל כניסת ילד לבריכה הינה בלווי מבוגר בתוך הבריכה.
  • אין להוסיף לבריכות ולג'קוזים סבון או כל חומר מקציף אחר. הדבר פוגע באיכות המים והכימיקלים המאזנים, ויגרום למים להיות עכורים.
  • אין לשבת או להישען על כיסוי הבריכה/ ג׳קוזי- הם אינם יציבים.
  • חל איסור מוחלט לגעת במכשור/ תפעול הבריכה לרבות מילוי מים, ריקון מים, פתיחת חדר משאבות וכו'.
 • בע״ח: אין להכניס בעלי חיים, אלא אם התקבל אישור לכך מראש מהחברה.  באם מכניסים בע״ח לאחר אישור, האחריות עליו על האורח בלבד. והאורח יהיה אחראי לכל נזק באם יגרם.       
 • ציוד ומכשור בבית: אין להוציא ציוד מבית הנופש, או להעבירו בין יחידות שונות (גם אם באותו מבנה), לרבות מגבות, כלי מטבח ושלטים. אין לנתק כבל חשמל/ וידאו מהטלוויזיות שבנכס. באחריות האורח להחזיר ביציאה את הבית למצב בו הוא קבל אותו. כל שלט טלוויזיה/ כבלים/ מזגן נמצא בחדרים כפי שהוא קיבל במעמד הכניסה לנכס. כל נזק שיעשה לציוד משימוש לא סביר או כל חוסר בציוד שיתגלה לאחר העזיבה הינו באחריות האורח ויגרור אחריו חיוב כספי.
 • רעש ומוזיקה: השוכרים מתחייבים לשמור על השקט בהתאם לחוק. אין להרעיש כלל בין 14:00-16:00 ולאחר השעה 23:00,כולל רעשי ילדים. חל איסור מוחלט על שימוש ברמקולים מכל סוג או גודל בנכס ו/או בשטחו. חל איסור מוחלט להשמיע מוזיקה בחצר/ מרפסת הנכס בכל שעה. והיה ותגיע משטרה למקום בעקבות תלונות על רעש או עניינים פליליים כאלה או אחרים יהיה רשאי המשכיר לפנות את האורחים מהנכס ללא החזר כספי לרבות דמי פיקדון. כל קנס באם יינתן יחול על האורחים בלבד.
 • אין להכניס לדירה אדם נוסף לאירוח או ללינה או לשמירת חפצים מעבר לנקוב בהזמנה.
 • עישון: חל איסור מוחלט לעשן בפנים הנכס (כולל סיגריות, נרגילות וכל אמצעי עישון אחר), אזורי עישון הינם מרפסות וחצרות בלבד.
 • שימוש במנגל יעשה אך ורק על ידי מנגל גז שסופק על ידי החברה ובאזור בו הוא ממוקם, חל איסור מוחלט על הזזת המתקן או שימוש במנגל גחלים. אם לא קיים מנגל גז בדירה- השימוש במנגל אסור באופן מוחלט.
 • ניקיון: ריקון הפסולת הוא לפחים המיועדים לכך בלבד. אין לזרוק בדלי סיגריות/ לכלוך/ פסולת וכד' מחלונות, מרפסות או חצרות הנכס. אין להשאיר שקיות פסולת בכניסה לבית/ דירה.

לתשומת לב הלקוח:

 • לחברה יש את הזכות לגבות פיקדון במזומן בתיאום מראש עם הלקוח אשר ישמש גם כעירבון עבור עמידה בסעיפי ההסכם הנ"ל.
 • הפרה של מי ההוראות הנ"ל, כולן או חלקן, הינה באחריות הלקוח בלבד, והלקוח יישא בעצמו בכל האחריות הנובעת כתוצאה מהפרתן.
 • הלקוח מתחייב שלא לגרום לנזק כלשהו בדירה, על כלל שטחה ומתקניה, לרבות הבריכה, ומתחייב כי כל נזק כאמור שיגרם בהם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו, לרבות כל צד ג' שישהה בהם מטעם הלקוח, יהא באחריותו בלבד, והוא יישא בכל ההוצאות והתוצאות הנובעות מכך. 
 • הלקוח יפצה את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או הוצאה שידרשו ממנה, ואשר ינבעו כתוצאה מכל שימוש שהוא של הלקוח בדירה, על כלל שטחה ומתקניה, לרבות בבריכה, ו/או נזק ו/או מעשה ו/או מחדל מצד הלקוח וכל אדם מטעמו, שיגרמו להם במהלך שהותו.
 • החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שיגרם ללקוח ו/או כל אדם מטעמו אשר נגרם במהלך השהות בדירה.
 • הלקוח מתחייב לפנות את הנכס מציוד ומאורחים עד השעה הנקובה בהזמנה (10:00 או 11:00, בהתאם לנכס, ) איחור בשעת היציאה יגרור חיוב על סך 500 ₪ בכל 30 דק' איחור מהשעה המצויינת בהזמנה.
 • הלקוח מאשר במעמד הסכם זה שהובא לידיעתו: במקרה של ציוד טקסטיל פגום/ מוכתם בתום השהייה, הלקוח יחויב ב-30 ₪ על כל מגבת פגומה וב- 50 ₪ על כל סדין/ ציפה פגומים.
 • הלקוח יאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב במלוא עלות הנזק וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד המגיע לה לפי כל דין, ובכלל זה תוכל החברה לפרוע את סך הפיקדון אשר ניתן לה במעמד החתימה על מסמך זה.
 • הלקוח יצהיר שהובא לידיעתו כי בכל מקרה של הפרה של איזו מההוראות הנ"ל יחויב הלקוח לעזוב את המתחם לאלתר, ויובהר כי הלקוח יחויב במלוא החיוב הכספי, ולא יהיה על החזר כספי חלקי ו/או מלא מצד החברה.