5% הנחה למזמינים מהאתר

מדיניות ביטולים- שוברי מגה לאן

 • ראשי
 • מדיניות ביטולים- שוברי מגה לאן

מדיניות ביטולים- שוברי מגה לאן

מדיניות ביטולים- שוברים מגה לאן

 1. ביטול הזמנה ע״י הלקוח:
  • בין התאריכים 1.1.23 ועד ה-30.3.23 ניתן לבטל הזמנה שבוצעה בשוברים עד 14 יום לפני מועד ההגעה.
  • סכום השובר ינתן כשובר זיכוי למימוש במועד מאוחר יותר:
   • סכום הזיכוי יהיה בסך 100% מערך השובר למימוש עד ה-30.3.23
   • בכל מימוש במועד מאוחר יותר, סכום הזיכוי יהיה על סך 75% מערך השובר.
   • לא ניתן יהיה לממש זיכויים בחגים ומועדים.
  • במקרה של ביטול מעבר ל-14 יום, האורח יחויב במלא הסכום ולא יינתן פיצוי כלשהו בגין השוברים שמומשו.
 2. שינוי מועד ההזמנה ע״י הלקוח:
  • שינוי מועד הזמנה שנעשה באמצעות שוברים יתאפשר רק עד ה-30.3.23.
  • החל מה-1.4.23 לא תתאפשר דחיית הזמנה שבוצעה בשוברים, וכל דחייה דינה כדין ביטול.
  • במקרה של שינוי מועד ההזמנה, מועד הביטול יחושב לפי ההזמנה המקורית.
 3. ביטול הזמנה יזום ע״י יאלהרנט:
  • יאלהרנט רשאית שלא לאשר את ההזמנה או לבטלה, בתוך 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את החברה, שתהא רשאית לזכות את המזמין בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה.
   • במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה ובשל כל טעות אנוש אחרת.
   • במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
   • במקרה שהאורח אינו עומד במדניות האירוח של החברה.
  • בכל מקרה של ביטול ו/או אי אישור ההזמנה שנעשו ביוזמת החברה, תודיע החברה על כך למזמין בכתב לדוא״ל שמסר בעת ההזמנה או טלפונית. לא אושרה הזמנה על ידי החברה- לא יתבצע כל חיוב של עלות ההזמנה. בוטלה הזמנה על ידי החברה יבוטל מימוש השוברים ו/או תימסר הודעה בנושא לחברת מגה לאן.
 4. כל בקשה בנושא זיכוי כספי בגין שוברים שלא מומשו או בוטלו תיעשה מול חברת מגה לאן. אין אילהרנט אחראית לנושא.
 5. ״ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981" – ניתן לבטל הזמנה (בהתאם לתנאי הביטול) בפניות דרך האתר או בטלפון 077-9920222. הכל בהתחשב בתנאי הביטול ובכפוף למסירת פרטים מזהים מלאים של ההזמנה.